Skip to main content

Değişimin ufkunu arayan takım çalışması

KARİYER

İnsan Kaynakları Stratejimiz

MILMAST’lı olmak farkını MILMAST değerleri ile özleştiriyoruz ve insan odaklı, çalışanla birlikte değer yaratan bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede,

Vizyon, misyon ve değerlerimiz doğrultusunda değişime ve gelişime açık en iyi yetenekleri bünyemize katmak,

Çalışanların mesleki, kişisel ve teknik gelişimlerini destekleyen eğitim ve gelişim fırsatları yaratmak,

Çalışanların yenilikçilik ve yaratıcılık potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, yaptıkları işte anlam bulabilecekleri bir iş ortamı sağlamak,

Açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile desteklenen bir organizasyon oluşturmak,

Takım odaklı, işbirliği içinde çalışan, sürekli gelişime inanan, uzmanlığı ve değerleri ile örnek gösterilen ve bizi geleceğe taşıyacak yetenekleri güçlendirecek insan kaynakları politikaları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip çalışanlardan oluşan bir organizasyon yaratabilmek amacıyla, cinsiyet, yaş, meslek vb. hiçbir fark gözetmeksizin tüm işe alım uygulamalarımızı bu çerçevede yönetiyor, İşe alım, terfi, kariyer yönetimi gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde eşitlik ilkesini benimsiyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemsendiği bir çalışma ortamı yaratarak, çeşitliliğin hakim olduğu, çalışanlarımızın kendilerini değerli ve eşit hissettikleri bir kurum kültürü oluşturmaya çalışıyoruz.

İşe Alım Süreci

Organizasyon yapımızın temelini oluşturan yetkinliklere uygun, değişime ve gelişime açık, kurum kültürüne uyum sağlayacak, uygun pozisyon ve niteliklere sahip yeteneklerin MILMAST’a kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Kariyer Fırsatlarını Gör

Başvuru

MILMAST bünyesine katılmak isteyen adaylar başvurularını Kariyer.net, Linkedin ve İnsan Kaynakları e-postası üzerinden yapabilirler.

Aday Havuzu Oluşturma

Başvurular üzerinden öz geçmişlerine göre uygun adaylar pozisyon için değerlendirilir.

Ön Görüşme

Şirketimize başvuru yapan adaylarla telefonda ön görüşme yaparak mülakat süreçlerimiz ve pozisyon hakkında kısa bilgi verilir.

İnsan Kaynakları Mülakatı

Ön görüşme sonucunda insan kaynakları mülakatı pozisyon yapısına göre online ya da yüz yüze gerçekleştirilir.

Kişilik envanteri

Adayların karakter analizi, temel yetkinlikleri ve kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak, kültürümüze uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, işe alım süreçlerimizde Kişilik Envanteri kullanıyoruz.

Teknik Mülakat

İnsan kaynakları mülakatının olumlu sonuçlanmasının ardından adayın teknik becerilerinin test edilmesi adına teknik ekiple pozisyon yapısına göre online ya da yüz yüze bir mülakat gerçekleştirilir.

Proje/Portfolyo Sunumu

Teknik mülakatın olumlu sonuçlanmasının ardından pozisyon yapısına göre adaylar proje sunumu ya da portfolyo sunumu gerçekleştirir.

MILMAST’a başvuran tüm adayları sürecin her aşamasında bilgilendiriyoruz.

Açık Pozisyonlar

Tüm açık pozisyonlar
Kariyer.net hesabımızda

Başvuru için: [email protected]

MILMAST’ta Eğitim

“Sürekli gelişim”e verdiğimiz önem çerçevesinde bizi geleceğe taşıyacak yetenekleri güçlendirecek, gelişimlerini sağlayacak eğitim ve gelişim programları planlıyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın eğitimini ve gelişimini desteklemek amacıyla burs imkanı sağlıyoruz.

Bu sayede MILMAST olarak, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapan, iş süreçlerini geliştirmek için sertifika programlarından faydalanmak isteyen Milmaster’ların eğitim ücretlerini belli bir oranda karşılıyor ve eğitim izniyle çalışmalarını aksatmadan eğitimlerine devam etmelerine olanak veriyoruz.

Milmaster Kampüs

“Milmaster Kampüs” kısa ve uzun dönemli stajyerlerimiz için oluşturduğumuz bir staj programıdır. Staj programı boyunca stajyerlerimiz olan MilCookie’ler çalışma alanlarıyla ilgili tüm birimlerde işbaşında uygulamalı eğitim görürler. Staj programında yer alan tüm MilCookie’ler ortak bir proje üzerinde çalışarak ekip içerisindeki yetkinliklerini artırırlar. Ortak projelerinin yanı sıra staj koordinatörleri ile birlikte kendi alanlarına dair bireysel projeler üzerine çalışırlar. Tüm bu süreçlerin sonunda “Milmaster Kampüs” Staj Programını başarıyla tamamlamaya hak kazanırlar.

Üniversite İşbirlikleri

Üniversitelerle imzalanan protokol çerçevesinde üniversitelerin staj programına göre staj imkanı sağlıyoruz. Staj başvuruları, üniversitelerin Ortak Eğitim Koordinatörlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Meslek/Teknik Lisesi Öğrencileri Staj Programı

Meslek/Teknik Lise öğrencilerine her yılın eğitim ve öğretim dönemi boyunca staj imkanı sağlıyoruz.

Meslek/Teknik Lise öğrencileri stajyer seçimlerini kontenjanımız dahilinde okul yönetimleri ile görüşerek belirliyoruz.

Tasarım Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi

Tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik patent, proje ve akademik faaliyetler kapsamında Yüksek Lisans/Doktora programlarına katılımı destekliyor ve ödüllendiriyoruz.

MILMAST’ta Motivasyon

Milmaster’ların birbirleri arasında olumlu ilişkiler gelişmesini sağlamak ve yoğun geçen çalışma günlerinin ardından hep birlikte yenilenerek yola devam etmek adına çalışanlarımızın da önerileriyle birlikte çalışanlarımızın bağlılığını ve motivasyonunu arttıracak keyifli şirket etkinlikleri düzenliyoruz.

Copyright © 2022 MILMAST.