Skip to main content
İnovasyonla Yükseltiyoruz

Ar-Ge ve İnovasyon

2018 ‘den beri tasarım merkezi olarak Teleskopik Yükseltme Sistemleri alanında yerli ve performansını ispatlamış, yurtiçi pazarda lider ve uluslararası pazarda önde gelen firmalardan olmak amacıyla; ileri mühendislik çalışmalarını barındıran özgün çözümler sunarak, kaliteli, yüksek teknik performanslı, güvenilir, rekabetçi ve yaygın entegre lojistik destek servisi ile uluslararası çözümler sağlamayı misyon edinmiştir.

 

Ürün İnovasyonu:

Yenilikçi ürünler aracılığıyla yükseltme sistemleri alanında global oyuncular arasına girme hedefindedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde rakiplerine kıyasla üstün teknolojiyi kullanma amacındadır.

Süreç İnovasyonu:

Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde faaliyetlerin yürütüldüğü, iç ve dış paydaşlarla bilgi akışını güçlendirerek kurumsal hafızayı merkeze alan süreçlerin yönetildiği bir organizasyon hedefindedir. Bu organizasyon oluşturulurken çalışan bağlılığı ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla otonomi yönetim şeklini benimseyerek; organizasyon hedefleri çerçevesinde karar ve hareket serbestliğine sahip, kendini yöneten takımlarla hareket etme amacındadır.

Organizasyonel İnovasyon:

Yenilikçi fikirler üreten, memnuniyet düzeyi yüksek, kariyer planları netleştirilmiş, performans değerlendirmesi şeffaf ve bilimsel şartlarda yapılan çalışanların aktif katılımda olduğu esnek ve dinamik bir organizasyon olma hedefindedir.

Pazarlama İnovasyonu:

MILMAST markası ile yalnızca ulusal pazarda değil, uluslararası pazarda da adından söz ettiren ve katma değer yaratarak müşterilere benzersiz hizmet sunan ve dijital pazarlama faaliyetlerini arttırmayı hedefleyen bir organizasyon olma eğilimindedir.

Organizasyon

Firma çalışanlarının görev tanımları ISO 9001:2015 standartlarında İnsan Kaynakları Yönetimi özelinde tanımlıdır. İnovasyon ve yenilikçi fikirlerin projelendirilmesinden sorumlu Tasarım Merkezi bulunmakta olup ürün tasarımı odaklı yürütülen projeler mevcuttur. Bununla birlikte firma; sürekli iyileştirmeyi bütüncül şekilde bünyesine dahil eden, merkezi şekilde inovasyon faaliyetlerini yürüten, süreçlerini tamamen dijitalleştiren yenilikçi ve esnek bir organizasyon olmayı hedeflemektedir.

İşbirlikleri

Firmada yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretilmesi adına araştırma merkezleri ve akademisyenlerin desteği kısıtlı olarak alınmaktadır. Yenilikçi projeler finanse edilirken, akademik danışmanlık odaklı faaliyetler yürütülmekte olup hibe programlarına yönelik başvuru sayısının arttırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bilgi sistemleri, pazarlama, proje yönetimi vb. alanlarda eğitim ve danışmanlık alınmaktadır. İşbirliği ihtiyaçlarının tanımlandığı, akademik ve sektörel uzmanlığa göre ayrıştırıldığı ve sürekli olarak güncellenen İşbirliği Portföyü oluşturulması hedeflenmektedir.

Kaynak

Firma yenilikçi ürünlerin fonlanması için TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kamu kurumlarından finansman desteği uygun olan programlara başvurmakta, ama projelerin finansmanını çoğunlukla öz kaynaklarından karşılamaktadır. Firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Tasarım Merkezi tescili aldığı için her yıl tanımlanan ve hedeflere göre güncellenen bir Ar-Ge Bütçesi bulunmaktadır. Firmanın öz kaynaklı olarak yürüyen araştırma geliştirme faaliyetlerinin belirli bölümünün finansmanı için hibe programlarına yönelme eğilimindedir. Bununla birlikte dijitalleşme, insan kaynağının eğitimi ve sürdürülebilir kaynak yönetimi alanlarına yönelme eğiliminde olup inovasyonların hayata geçirmek için kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı hedeflemektedir.

Süreç Yönetimi

Çalışanlarının etkin katılımı ile Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı hedefleyen MİLMAST bu amaçla ISO 9001 başta olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirmektedir. Firmanın yürüttüğü faaliyetlerde katılım düzeyini yönetimin direktifleri, birimlerin görev tanımları ve projenin tipi belirlemektedir. Firmanın en büyük paydaşı olan FİGES’le birlikte ya da ondan bağımsız şekilde özgün ürün geliştirme planlarını yürütme eğilimindedir. Bunula birlikte inovasyon süreçleri yönetilirken iç ve dış kaynaklardan gelen yenilikçi fikirlerin toplanıp tüm birimlerin katılımıyla sistematik olarak değerlendirildiği bir platform kurma hedefi bulunmaktadır.

Copyright © 2022 MILMAST.