Skip to main content
Yükselten Teknoloji Milmast

Kalifikasyon ve Testler

Yükselten Teknoloji

MILMAST, ürün ve sistemleriniz için tecrübeli test mühendisleri tarafından isterler ve askeri standartlara uygun olarak üretim ve performans için ‘Kalifikasyon ve Test Hizmeti’ vermektedir.

Montaj Kalifikasyonu, Operasyonel Kalifikasyon ve Performans Kalifikasyonu da dahil olmak üzere tüm kalifikasyon işlemlerimiz global standartlarda ve iç denetim kural ve prosedürlerini karşılayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. MILMAST Sistem Kalifikasyon hizmetleri, önceden ayarlanmış özel çevresel koşullarda gerçekleştirilmektedir.

Fonksiyonel Testler

MILMAST’ta her üretim zinciri sonunda yapılan ‘Fonksiyonel Testler’ kalite güvence stratejisinin değişmez bir gerekliliği olarak uygulanmaktadır.

  • Yük Simülasyon Testleri
  • Rüzgar Etkisi Simülasyonu ve Testi
  • Yorulma Testleri
  • Modal Test
  • Yaşam Döngüsü Testi (MTBF / MTTR Hesaplaması)

Copyright © 2022 MILMAST.