Skip to main content
Yükselten Teknoloji MILMAST

HAKKIMIZDA

Marka Felsefesi

Daha güvenli bir dünyayı mümkün kılmak için fark yaratacak teknolojileri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Disiplin, İleri mühendisliğe verilen önem, Sürekli gelişim ve kalite, Alanında ilk olma, %100 yerli sermaye olma değerlerimizi tüm ekibimizle paylaşıyoruz.

Misyonumuz, Askeri ve sivil sektörde, yükseltme sistemleri tasarımı, geliştirilmesi ve entegrasyonu alanında müşterilerine ileri mühendislik yetenekleri ile yenilikçi ve güvenilir sistemler ve çözümler sunan, müşterilerine hızlı ve uluslararası entegre lojistik destek servisi sağlayan, şeffaf ve erişilebilir üst yönetimi ile çevik ve yenilikçi çalışma anlayışına sahip global bir firma olmaktır.

Vizyonumuz, Yükseltme Sistemleri tasarımı, geliştirilmesi ve entegrasyonu alanında bir dünya markası olmaktır.

 

MILMAST, alanında lider markalardan biri olarak;  “Ar-Ge Projelerinden İleri Teknoloji Ürünlere” ilkesiyle FİGES, SSTEK ve çalışanlarımızın ortaklığında 2017 yılında kurulmuştur.

‘Yerli ve Milli’ alüminyum veya karbon fiber kompozit gövdeli teleskopik mast sistemlerinin yanı sıra askeri standartlarda römork tasarım ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Özelleştirilmiş tasarımlar

Tasarım merkezi gücüne sahip olan MILMAST, nitelikli
Ar-Ge mühendisleri ile MIL-STD standartlarında Teleskopik Yükseltme Sistemlerinin tasarım, üretim, test ve doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Askeri ve sivil ihtiyaçlar için hizmet veren firma; sektördeki gelişmeleri ve müşteri beklentilerini devamlı gözden geçirmekte ve ‘Sürekli İyileştirme’ yi ilke edinmektedir. Böylelikle, kalite yönetim sisteminin getirdiği yüksek standart ile uluslararası projelerde de yer almaktadır.

Dünden bugüne

Başarı Hikayesi
ÖDÜLLER
GURURLUYUZ

Daha güvenli bir dünyayı mümkün kılmak için fark yaratacak teknolojileri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen 4. Altın Küp Ödül Töreni’nde MILMAST projesi, ulusal niteliklerdeki kritik önemi ve küresel satış potansiyeli nedeniyle “Yılın Projesi” ödülüne layık görüldü. Ödülü FİGES A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık ÖĞÜT aldı.

Kalite Politikası

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş., hizmet verdiği sektörde lider kuruluşlardan biri olarak; ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve müşteri beklentilerini sürekli gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş.;

 • Çalışmaları ile ilgili tüm yasal mevzuatı takip etmeyi, gerekli izinleri almayı ve uymayı,
 • Kurulan sistemin uygulanması ve çalışanların sisteme katılım sağlaması için gerekli altyapıyı hazırlamayı,
 • Süreçlerin tüm aşamalarında risk yönetimi yapmayı, konfigürasyon yönetimini yapmayı, kontrol noktalarını belirleyerek müşteri şartlarına uygun ürün üretmeyi,
 • Müşteri taleplerini zamanında ve istenilen şekilde karşılamayı,
 • Ürün ve hizmetlerimizde her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı,
 • Sistemi sürekli geliştirmek için tüm paydaşlardan geri besleme yapabilecek bir sistem kurmayı ve izlemeyi,
 • Tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi,
 • Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi,
 • Tarafsızlığı temel ilke kabul etmeyi,
 • İnsan faktörünü ön planda tutan, hem teknoloji  ve  ürün geliştirme, hem de çalışma ortamını çağın gereklerine uygun olarak yeni düşünce ve fikirlerin yeşerebileceği, hayat bulabileceği  ortamı hazırlamayı, geliştirmeyi ve hayatta tutmayı taahhüt etmektedir.
Çevre Politikamız

Sürekli iyileştirme ilkesiyle tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini yasal ve diğer şartlara uygun olarak azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamaktır.

Süreç tabanlı kalite yönetimi

Kalite Sertifikalarımız

ISO 9001: 2015

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ A.Ş. olarak “sürdürülebilir iyileştirme” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarımızı ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemiyle entegre yürüterek çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

 • Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
 • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
 • Yasal, Müşteri ve kuruluş şartlarımızı düzenli izleyerek çevresel, iş güvenliğine etki eden değişiklikleri, risk ve fırsatları sürekli geliştirmek,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
 • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi ISO 14001.2015 ve ISO 45001:2018 entegre yönetim sistemi içerisinde sürekli iyileştirmeyi,
 • Enerji verimliliğini artırmak amacıyla gerekli faaliyetleri planlamayı,
 • Fason üretime ağırlık vererek çevresel duyarlılığı artırmak,
 • Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi
 • Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı
 • Tüm riskleri belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı.
 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek,

MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ A.Ş. çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

MILMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ A.Ş, kurum misyonu ve vizyonu doğrultusunda, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı çerçevesinde, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacı ile aşağıdaki hususları taahhüt eder;

 • Şirketin güvenilirliğini ve temsil ettiği imajı korumak,
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması ve bilginin gizliliğinin sağlamak,
 • Şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamak ve bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almak,
 • Bilgi işlem hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamak,
 • Bilgi güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve işlenmesi, kurumun risk yönetimi kapsamında ele almak,
 • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli işler hale getirmek ve iyileştirmek,
 • Bu politikanın duyurulmasını, erişilebilir olmasını, farkındalığının oluşmasını ve uygulanmasını sağlar.

MİLMAST YÜKSELTME SİSTEMLERİ A.Ş. çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Dünya Standartlarında Üretim
Uluslararası üretim standartına uygun test ve kalite sınıfları.
MIL-STD-461F: EMI/ EMC Testi
MIL-STD-1472G: İnsan Faktörleri
MIL-STD-973: Konfigürasyon Yönetimi
FED-STD-595C: Renkler
IPC-A-610E-2010: Elektronik Bağlantılar
IPC/WHMA-A-620: Kablaj Takımlarında Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve Gereklilikleri
J-STD-001B: Elektrik ve Elektronik Kart Takımlarında Lehimleme Gerekleri
Çevreye Uyumlu Üretim

Copyright © 2022 MILMAST.